Wszystkie wpisy

Zobacz wszystkie

Ecclesia de Eucharistia

WPROWADZENIE Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit]. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobieistotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, …

Nowa strona DKE w Kołobrzegu

Katecheza 26 03 2020 – Droga Krzyżowa.

Kazanie Kenia 21 lipca 2018 dzień po przylocie

Termin i hasło XVIII Dnia Papieskiego – FDNT

Rachunek Sumienia

Zobacz wszystkie

Franciszek: spowiedź nie jest torturą ani pralnią / Aktualności

Wstyd z powodu grzechów przygotowuje nas do przyjęcia Bożego przebaczenia – powiedział papież podczas porannej Eucharystii sprawowanej w kaplicy Domu Świętej Marty. Spowiedź nie jest sesją tortur – tłumaczył Ojciec …

Rachunek sumienia – Miłosierdzie

Rachunek sumienia – dwa pytania?

Misje

Zobacz wszystkie

Misyjny nakaz Jezusa: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody…

„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.  A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i …

Papieskie

Zobacz wszystkie

Anioł Pański z papieżem Franciszkiem 16 września 2018

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! W dzisiejszym fragmencie Ewangelii (por. Mk 8, 27-35) powraca pytanie, które przenika całą Ewangelię Marka: kim jest Jezus? Ale tym razem to sam Jezus …

Spowiedź

Zobacz wszystkie

Franciszek: spowiedź nie jest torturą ani pralnią / Aktualności

Wstyd z powodu grzechów przygotowuje nas do przyjęcia Bożego przebaczenia – powiedział papież podczas porannej Eucharystii sprawowanej w kaplicy Domu Świętej Marty. Spowiedź nie jest sesją tortur – tłumaczył Ojciec …