Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim – Ewangelia na dzisiaj i rozważanie

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim»„. Mt 5,17-19

Wielu współczesnych Jezusowi, a także i nam twierdziło i twierdzi, że Jezus zmienił prawo. Często słychać wśród ludzi opinię, że nie muszę przestrzegać przykazań, bo Pan Jezus jest Miłosierny i tak mnie zbawi. Jednak nie tak mówił Jezus w swoim nauczaniu. Gdy przeczytamy powyższy fragment Ewangelii według świętego Mateusza zobaczymy coś bardzo ważnego. Jezus mówi, że nie przyszedł znieść Prawa, lecz je wypełnić. Oznacza to, że nie mamy rozkoszować się własnym kształtowaniem moralności świata, ale wzoru szukać w Biblii.

Pamiętajmy, że Bóg dając człowiekowi Prawo, Przykazania, nie daje ich na chwilę. Nie dezaktualizują się. Ludzie, którzy mówią, że przykazania, że prawo, że nakazy Biblii są przestarzałe i nieaktualne, trzeba idąc z postępem je zmieniać wchodzą w spór nie z Kościołem czy księdzem, ale z samym Jezusem, który mówi: „Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Jezus uczy nas wypełniać Słowo Boże zawarte w Biblii. Zmieniać mamy nas samych, nasze serca i nasze życie dostosowując je do wymogów Ewangelii, a nie odwrotnie. Nie wolno nam tłumaczyć własnej grzeszności, wygodnictwa i niesforności postępem świata, dzisiejszym życiem czy tym, że wszyscy tak czynią. Pamiętajmy o wezwaniu Jezusa do świętości. Naszym przeznaczeniem, naszą przyszłością jest doskonałość, jest świętość.