Misyjny nakaz Jezusa: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody…

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.  A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».” Mt 28,16nn

Od samego początku Kościół jest ze swojej natury misyjny. Oznacza to, że Jego zadaniem jest nieść światło wiary każdemu stworzeniu na całym świecie. Jezus Chrystus nie przyszedł tylko do małej grupki ludzi, którzy Go poznali i z Nim chodzili, ale do każdego, kto zapragnie zbawienia.

Każdy Chrześcijanin jest zobowiązany do głoszenia wiary, do dawania świadectwa własnego życia, do nauczania i występowania w imieniu Pana. Najbardziej widoczną taką działalnością Kościoła jest prowadzenie Misji Katolickich na wszystkich kontynentach naszej planety. Misjonarze z całego świata opuszczają swoje domy, rodziny, swoje środowiska i oddają się głoszeniu Bożego Miłosierdzia i Ewangelii.

Jest wiele sposobów głoszenia Ewangelii na świecie. Jednym z nich jest zwyczajna pomoc potrzebującym, wynikająca z ewangelicznego nakazu praktykowania uczynków miłosierdzia. Dlatego jedną z form pomocy jest akcja „woreczek ryżu”

Uczynki miłosierdzia względem ciała: 

 1. Głodnych nakarmić
 2. Spragnionych napoić
 3. Nagich przyodziać
 4. Podróżnych w dom przyjąć
 5. Więźniów pocieszać
 6. Chorych nawiedzać
 7. Umarłych pogrzebać

Uczynki miłosierdzia względem duszy: 

 1. Grzesznych upominać
 2. Nieumiejętnych pouczać
 3. Wątpiącym dobrze radzić
 4. Strapionych pocieszać
 5. Krzywdy cierpliwie znosić
 6. Urazy chętnie darować
 7. Modlić się za żywych i umarłych.
Woreczek ryżu - o głodzie na świecie i jak ja mogę pomóc
Woreczek ryżu – o głodzie na świecie i jak ja mogę pomóc