Katecheza 26 03 2020 – Droga Krzyżowa.

Już na początku drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa nasi przodkowie  modlili się rozważając Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Modlitwa ta zmieniała się poprzez wieki, nabierała charakteru i tak powstała Droga Krzyżowa.

Najpierw zakonnicy / Franciszkanie i Dominikanie / zaczęli organizować nabożeństwa upadków Pana Jezusa /. Później kiedy zakon franciszkański przejął opiekę nad sanktuariami w Jerozolimie, w pierwszej połowie XIV wieku zapoczątkowali nabożeństwa tak zwanych „dróg” czyli rozważanie tego co Pan Jezus wycierpiał od miejsca skazania, czyli pretorium, aż do miejsca wykonania wyroku, czyli golgoty. te rozważania prowadzono w czasie kiedy fizycznie przemierzano ową drogę. udzie szli, śladami Jezusa i modlili się. Z połączenia tych dwóch nabożeństw powstało jedno, które w 1458 roku po raz pierwszy nazwano „drogą Krzyżową”.

Pielgrzymi odwiedzający Miasto święte /Jerozolimę/ uczestniczyli w tych nabożeństwach. przeżywali je bardzo i wracając do domów zabierali je ze sobą.  Po powrocie do domu, nie mieli oczywiście dostępu do pretorium, golgoty, miejsc z miasta świętego, dlatego też zaczęto budować te miejsca, przynajmniej symbolicznie w miejscach gdzie mieszkali. zaczęto nazywać jej kalwariami. W kalwariach umieszczano stacje odnoszące się do męki Pana Jezusa. W przeciągu wieków było bardzo wiele różnych kalwarii. Jedne miały 7 stacji, inne 9, 12, 18. Zdarzały się takie które miały po kilkadziesiąt, różnych stacji rozważających mękę Jezusa.

W Polsce Droga Krzyżowa stała się popularna w XVI wieku, a w 1602 roku  Mikołaj  Zebrzydowski, wojewoda krakowski, marszałek wielki koronny herbu Radwan, zachwycony głębią nabożeństwa Drogi Krzyżowej postanowił ufundować i wybudować Kalwarię Zebrzydowską, Kościół, zakon i Drogę Krzyżową.

Dzisiaj Droga Krzyżowa ma 14 stacji, które rozważamy w piątki Wielkiego Postu. 

Poniżej są wyszczególnione wszystkie stacje Drogi Krzyżowej. Proszę zapoznajcie się nimi, a na samym dole strony jest link do gry. spróbujcie przyporządkować odpowiednie stacje drogi krzyżowej do odpowiednich numerów. Proszę próbujcie bez podpowiedzi, tak długo aż wam się uda.

Stacja I – Jezus na śmierć skazanyStacja II – Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona

Stacja III – Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

Stacja IV – Jezus spotyka Swoją Matkę

Stacja V – Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Stacja VI – Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Stacja VII – Drugi upadek pod krzyżem

Stacja VIII – Jezus pociesza płaczące niewiasty

Stacja IX – Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Stacja X – Jezus z szat obnażony

Stacja XI – Jezus przybity do krzyża

Stacja XII – Jezus umiera na krzyżu

Stacja XIII – Jezus zdjęty z krzyża

Stacja XIV – Jezus złożony do grobu

 

https://wordwall.net/pl/resource/854710/religia/droga-krzyżowa